Nghịch lý cuộc đời

Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Đừng cố uốn mình theo ..''những con mắt trần gian'' đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa. Khi thương nước đục cũng trong, khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ!!

Nghịch lý cuộc đời

Nghịch lý cuộc đời

1. Khi bạn im lặng

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.

2. Khi bạn nói

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.

3. Khi bạn nói về những điều to lớn

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng,

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.

4. Khi bạn nói về những điều rất đời thường

Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị

Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.

5. Khi bạn hy sinh

Những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”

Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.

6. Khi bạn sống thật

Những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn

Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN