Kiên trì nhẫn nại, thành bại tính sau

Có vinh quang nào được trải bước trên hoa hồng. Mình sinh ra không phải trong gấm vóc lụa là thì phải cố gắng thật nhiều. Kiên trì nhẫn nại, bền chí thì chuyện gì cũng sẽ nên.

Kiên trì nhẫn nại, thành bại tính sau

Kiên trì nhẫn nại, thành bại tính sau

Những người khao khát được làm nên sự nghiệp bao giờ cũng mong muốn tìm ra được công thức chung cho thành công. Vậy, tôi khuyên bạn một câu: Kiên trì nhẫn nại thành bại tính sau.

1/ Kiên trì học tập có kiến thức, hành trang đầy đủ để chuẩn bị lập nghiệp

2/ Kiên trì lăn xả ra đời, làm việc có kinh nghiệm chứ không phải chỉ học, học mà thực tế bằng con số 0

3/ Kiên trì không bỏ cuộc vì những lời bàn tán của người đời: "Để chống mắt lên xem nó làm được gì ra hồn"

4/ Kiên trì nhẫn nại trước những lời từ chối, những cánh cửa cơ hội khép lại trước mắt

5/ Kiên trì nhẫn nại trước những kiểu người khó ưa, ngáng chân ta tới thành công

6/ Kiên trì nhẫn nại làm tốt những điều cơ bản, kết quả khắc đến sau

 

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN