13 Lời khuyên cho các bạn trẻ mới vào đời

Có thể đây là những lời khuyên ngắn nhưng thực sự sẽ rất sâu sắc, bản thân tôi cũng đã trải qua thời gian sinh viên, thời tuổi trẻ nên tôi thấy quý trọng thời gian lắm.

13 lời khuyên cho bạn trẻ bước vào đời

13 lời khuyên cho bạn trẻ bước vào đời

1. Không làm giàu cho quán game

2. Không làm đầy phòng cho nhà nghỉ

3. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở

4. Gym cơ vừa phải

5. Gym não thường xuyên

6. Đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn

7. Cởi mở với gia đình

8. Rộng lượng với kẻ thù

9. Thành thạo các công cụ office cơ bản nhất

10. Cứ 21 ngày, tạo mới một thói quen tích cực

11. Biết cách sửa chữa một vài vật dụng trong nhà

12. Nhất định phải quyết đoán

13. Đã không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng!

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN